Home  |  Zwembad  |  Waterbehandeling  |  Projecten  | Bestellen  | Contact
Zandzwaluw 48
5658 AS Eindhoven
Tel: +31 (0)6 4107 9638
Fax: +31 (0)40 848 2908
E-mail: info@jkzwembaden.nl

 
Mg/l en parts pro million (p.p.m.)
In uw zwemwater bevinden zich stoffen als chloor en calcium. De concentratie van deze stoffen drukken we uit in Mg/l of p.p.m.: eenduizendste gram per liter.

pH-waarde
ook deze term klinkt u vast bekend in de oren. De pH-waarde geeft aan of uw water basisch, neutraal of alkalisch is. bij een waarde van 7,0 is het water neutraal. Bij meer dan 7,0 pH is het water alkalisch en bij minder dan 7,0 is het water zuur. De waarde mag schommelen tussen 6,8 en 7,8. de ideale waarde is 7,2. De pH-waarde is van belang voor de desinfectie van uw bad. Hoe lager deze waarde, des te beter de desinfectie. Ook bij kalkafzetting en algen is de pH-waarde van belang.

Calciumhardheid en kalkevenwicht
De calciumhardheid geeft het kalkgehalte in uw water aan. Hoe hoger deze waarde, hoe meer kalk in uw bad… en omgekeerd. De normale waarde ligt tussen de 100 – 250 p.p.m. (5,5º- 14 º dH = Duitse graden hardheid). Zacht water heeft een hardheid van 0 – 145 p.p.m. (0º- 8º dH), middelhard water 145 – 270 p.p.m. (8º- 15º dH) en hard water 270 – 540 p.p.m. (15º- 30º dH). Hoeveel kalk mag er in het water zitten? Hoe krijgt u helder water en voorkomt u kalkaanslag? Bij een kalkevenwicht is de kalk in uw zwemwater voor 100 procent opgelost. Er is nu geen afzetting van kalk mogelijk. Van troebel water door vlokken is evenmin sprake. Bij dit evenwicht worden de materialen van uw bad niet aangetast.

Alkaliteit
pH-waarde, desinfectie en alkaliteit zijn nauw met elkaar verbonden. U krijgt namelijk alleen een goede desinfectie bij een stabiele pH-waarde. Die stabiliteit wordtin grote mate bepaald door de alkaliteit. Deze dient te liggen tussen de 100 en 150 p.p.m.

Chloorwaarde
Hoeveel chloor mag er in uw bad zitten? Laten we eerst ingaan op de volgende drie begrippen:

De totale chloorwaarde
De totale chloorwaarde geeft de hoeveelheid chloor van uw water weer, maar zegt niets over de werking ervan. Normale waarde: 0,5 – 2,5 p.p.m.

De vrije chloorwaarde
De vrije chloorwaarde geeft aan hoeveel actief chloor er in uw water zit. Dit gehalte bepaalt de desinfectie. Het ligt tussen de 0,5 – 2,5 p.p.m. (binnenbaden 1,0 p.p.m., buitenbaden 2,0 – 2,5 p.p.m.).

De gebonden chloorwaarde
Gebonden chloor is niet meer actief. Het heeft haar desinfecterende werking gedaan en werkt zelfs de desinfectie tegen. Het ruikt sterk en kan ogen en slijmvliezen irriteren. Hoe lager het gebonden chloor hoe beter. Hanteer een maximumwaarde van 1,0 p.p.m. De gebonden chloorwaarde mag overigens nooit hoger liggen dan de vrije chloorwaarde!!!
Cyanuurzuur
Cyanuurzuur voorkomt dat uw chloor snel uitgast en daardoor niet meer desinfecteert. Het zit standaard in o.a. chloorgranulaat (Surchloor 60) en chloortabletten (Maxi 90). De normale waarden zijn 20 -35 p.p.m. Te veel cyanuurzuur betekent weer dat uw chloor niet kan desinfecteren.

Temperatuur
De temperatuur van uw zwemwater bepaalt voor een belangrijk deel de hoeveelheid desinfecteermiddelen. Hoe warmer het water, hoe meer algen en bacteriën. En hoe meer huidvetten er loslaten. Cosmetica als bodylotion en gel komt eveneens in het water terecht. De temperatuur heeft gevolgen voor de ontsmetting, het kalkevenwicht, de verdamping en het uitgassen van het chloor. Voor een privé zwembad ligt de ideale temperatuur tussen de 25ºC en 27ºC.

Kalkbalanswaarde
Als de kalkbalanswaarde NIET in orde is kan dit problemen veroorzaken. Een tekort aan kalk zal het water agressief maken, anderzijds zal een teveel aan kalk troebelheid en/of kalkafzetting veroorzaken. Om eventuele problemen op te kunnen lossen dient de kalkbalanswaarde opgemaakt te worden. Dit kan door de volgende parameters te meten: pH-waarde, temperatuur, calciumhardheid en de alkaliteit. 
Copyright © 2019 JK Zwembaden | All rights reserved. Disclaimer